En ce moment

Coronavirus : un comorien lance un appel à la communauté comorienne en France

La Rédaction

1 commentaire sur Coronavirus : un comorien lance un appel à la communauté comorienne en France

  1. Zambé wewoudjoshinda bahakika siwandrou wendza zitswa zidziro bachata pvoriwonawo sha ritsohouyishiya.
    Wounou mkiswa mdziro halissi hayini wewoudjoshinda natahadharishé wowanagna bawouwo ndowoubinadamou wowakweli.
    Hadzina lahowakomori nana howoudjimlifou wahowoubinadamou yikawo houmkinishiha wowouwadé wounou wouwasouwé ngamhou pvesheleyo marahaba.

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*